Rozwody w Polsce

Przedstawiamy Państwu opracowanie, którego treść ma poszerzyć a w konsekwencji podjąć próbę zmiany schematycznego błędnego spojrzenia na statystyki rozwodowe w Polsce (również na świecie, ale tu zajmiemy się Polską).

Główny Urząd Statystyczny gromadzi i przedstawia co roku informacje w obszarze tematycznym ludności – rozwodów i małżeństw zawartych.

Choć rozwód jest zdarzeniem społecznym, który z tego względu może podlegać statystyce to przedstawienie tych danych wymaga ogromnej troski w doborze słów i budowaniu treści aby u odbiorcy informacji nie budować FAŁSZYWEGO wrażenia powszechności zjawiska.

Niniejsze opracowanie przedstawia nietypowe, odmienne do powszechnie stosowanego pobieżnego spojrzenia na dane statystyczne dotyczące rozwodów i na sposób prezentacji tych danych przez media.

Do pobrania (pdf):