„Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”

22 lutego br., jak co roku w ostatni poniedziałek lutego, odbyła się już szósta konferencja naukowa nt. „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”. Patronem tego przedsięwzięcia był Metropolita Wrocławski abp dr Józef Kupny.

Natomiast organizatorami były: Fundacja „Obserwatorium Społeczne” wespół ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałem Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie.

Celem konferencji było poszukiwanie naukowo uzasadnionych sposobów doskonalenia procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych. Podczas obrad uczestnicy konferencji starali się rozwiązać problemy związane z powyższym celem wyrażone w postaci pytań: Jak wykorzystać wnioski z badań prowadzonych w naukach o bezpieczeństwie
do organizacji zgromadzeń religijnych? W jaki sposób spożytkować możliwości organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa publicznego? Jak doskonalić proces zapewnienia bezpieczeństwa podczas uroczystości religijnych?

W konferencji udział wzięło ponad czterdzieści osób reprezentujących ośrodki akademickie z Wrocławia, Warszawy, Dąbrowy Górniczej, Gdyni, Szczytna, Rzeszowa i Sanoka oraz przedstawiciele jednolitych formacji umundurowanych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo powszechne z garnizonów: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Podczas konferencji wystąpienia prelegentów oraz uczestników dyskusji wskazywały na potrzebę badań kierunków i sposobów doskonalenia procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości religijnych bowiem zgromadzenia te charakteryzują się spotkaniem wielu osób, których nie omijają wyzwania i zagrożenia.  Zdaniem uczestników tego naukowego spotkania skuteczne przeciwstawienie się tymże wyzwaniom i zagrożeniom jest możliwe poprzez zachowanie należytej ostrożności przez organizatorów i uczestników zgromadzeń religijnych, wymianę informacji między nimi a podmiotami państwowymi z mocy prawa odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, systematyczne pogłębianie wiedzy o bezpieczeństwie przywołanych zgromadzeń oraz umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem. Uczestnicy konferencji podkreślali również potrzebę kontynuacji spotkań, co zaowocuje kolejną konferencją w przyszłym roku i latach następnych.

Więcej o konferencji można przeczytać na Temat niewyczerpany i ciągle aktualny (gosc.pl) .