„Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”

W najbliższy poniedziałek, tj. 22 II 2021 r., odbędzie się VI konferencja z cyklu „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”.

Na utratę bezpieczeństwa bądź na obniżenie jego poziomu człowiek narażony jest wtedy, gdy pozostaje sam lub jest uczestnikiem jakiejś zbiorowości. Przejawem zbiorowego charakteru ludzkiego życia są między innymi spotkania na różnych płaszczyznach o nieograniczonej wręcz liczebności. W tych przypadkach o bezpieczeństwo człowiek zabiega bezpośrednio sam, jest jednak również zdany na zabiegi organizatorów tychże spotkań. Takimi spotkaniami obok zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych są zgromadzenia religijne.

Wszystkie zgromadzenia religijne charakteryzują się spotkaniem dużej grupy osób w celu sprawowania kultu religijnego, który ma pogłębić wiarę, poszerzyć wiedzę religijną, wzmocnić poczucia duchowej wspólnoty wiernych. Przeważnie sprawowane są one w wyznaczonych do tego miejscach: kościołach, kaplicach, domach parafialnych lub klasztorach. Jednakże niektóre święta liturgiczne obchodzone są poza świątyniami, ze względu na tradycje, zwyczaje, przepisy liturgiczne lub niemożność pomieszczenia wiernych w kościołach czy sanktuariach. Do tej grupy zaliczane są między innymi: procesje, pielgrzymki do miejsc kultu, zgromadzenia przy pomnikach świętych czy kapliczkach, a także msze polowe.

Główne zadanie stawiane organizatorom dużych spotkań ludzi oddanych kultowi religijnemu to prowadzenie działań zorganizowanych, kształtujących akceptowalny poziom bezpieczeństwa ich uczestników. Przy ich organizacji należy stosować, odpowiednio do sytuacji, szczególne środki ostrożności. Organizatorzy tych zgromadzeń korzystają z własnych służb porządkowych, a także z pomocy instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Wielopodmiotowość wspomnianych instytucji i organizacji stanowi wyzwanie w zakresie określenia przejrzystych reguł kierowania wysiłkiem zbiorowym, akceptowalnych i jednoznacznie interpretowanych przez wszystkich uczestników procesu ratowniczego.

Z uwagi na zarysowane powyżej okoliczności istnieje potrzeba badań oraz wymiany poglądów w zakresie odzwierciedlonym tematem konferencji. Dlatego też już po raz szósty Archidiecezja Wrocławska gości uczestników konferencji naukowej poświęconej bezpieczeństwu uczestników zgromadzeń religijnych.

Początek konferencji planowany jest na godzinę 9.00 w budynku Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Konferencję otworzy abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski.

Przed rozpoczęciem konferencji będzie możliwość zadania pytań Księdzu Arcybiskupowi oraz Członkom Komitetu Organizacyjnego.

Zespół Fundacji Obserwatorium Społeczne