Wrocławianin z wyboru

Fundacja Obserwatorium Społeczne, przy wsparciu Miasta Wrocławia, przygotowała stronę   promująca życie i działalność ks. prof. Jana Kruciny – Wrocławianina z wyboru, wybitnego znawcy i popularyzatora katolickiej nauki społecznej.

Witryna prezentuje postać ks. Jana Kruciny, pochodzącego z polskiej rodziny zamieszkałej na Morawach, który doświadczył zła dwóch największych totalitaryzmów XX wieku: nazizmu i komunizmu. Jan Krucina działał na rzecz pojednania polsko-niemieckiego (został za to odznaczony), wspierał transgraniczną współpracę z Czechosłowacją i Czechami. Brał czynny udział w przygotowaniu i redakcji słynnego listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 r., gdzie padły wiekopomne słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

Na witrynie internetowej znalazły się nagrania, teksty i fotografie związane z osobą ks. Jana Kruciny oraz Wrocławiem, orędziem pojednania z 1965 r., współpracy ze środowiskiem akademickim Wrocławia i Dolnego Śląska oraz zbiór anegdot dotyczących tego  nietuzinkowego kapłana.

Zapraszamy do odwiedzenie witryny pod adresem www.wroclawianinzwyboru.pl  oraz do poznania życia niezwykłego kapłana, Polaka i Wrocławianina – ks. Jana Kruciny.