Debaty społeczne 2020

Fundacja Obserwatorium Społeczne, przy wsparciu Gminy Wrocław i we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana zrealizowała projekt Tożsamość.

W ramach projektu odbył się cykl 7 Debat Społecznych traktujących o aktualnych problemach społecznych Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski. Podczas debat dyskutowano o perspektywach rozwoju w czasie pandemii, polityce historycznej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, wyzwaniach jakie niesie polaryzacja społeczeństwa w naszej Ojczyźnie, tożsamości regionalnej i jej miejscu w kontekście regionu, państwa i Wspólnoty Europejskiej oraz dziedzictwie Ruchu Społecznego Solidarność.

Wśród dysputantów byli śp. Maciej Zięba OP, red. Łukasz Warzecha, dr Kamila Kamińska – Stark, prof. Mikołaj Cześnik, wojewoda Jarosław Obremski, mec. Bartłomiej Ciążyński, ks. Rafał Kowalski i wielu innych znamienitych rozmówców.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami debat. Wszystkie materiały dostępne są stronie Fundacji Obserwatorium Społeczne – www.obserwatoriumspoleczne.pl oraz na kanale YouTube Fundacji – Fundacja Obserwatorium Społeczne – YouTube