Szkolenie dla katolickich organizacji pozarządowych

W dniach 24 i 25 XI 2020 r. na platformie internetowej MS Teams odbyło się szkolenie dla katolickich organizacji pozarządowych. W trakcie szkolenia dostarczono rzetelnej i merytorycznej wiedzy na temat reżimu prawnego oraz polityki urzędów centralnych i samorządowych w trzecim sektorze. Projekt stanowił odpowiedź na zdiagnozowane problemy, m.in. podczas dyskusji w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W ramach szkolenia został zaprezentowane zagadnienia związane z działalnością organizacji pozarządowych. Poruszano takie tematy jak aksjologia działalności pozarządowej, ramy prawne działalności kościelnych osób prawnych – Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, działalność i miejsce NIW – CRSO w polityce państwa, mapowanie trzeciego sektora na Dolnym Śląsku, programy osłonowe dla organizacji pozarządowych, reżim prawny działalności pozarządowej w trakcie pandemii. Szkolenie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń związanych z działalnością organizacji pozarządowych w trakcie zagrożenia epidemiologicznego. Szkolenie prowadziły osoby kompetentne posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie związane z działalnością trzeciego sektora w Polsce oraz zajmujące się naukowo badaniem organizacji pozarządowych. Szkolenie otworzył Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, przekazując pozdrowienia i wyrazy uznania dla działalności trzeciego sektora konfesyjnego na Dolnym Śląsku.

Słowo Wicemarszałka oraz nagranie z wystąpień można znaleźć na kanale YouTube Fundacji Obserwatorium Społeczne:

Do uczestników spotkania rozesłano ankietę ewaluacyjną. Wskazała ona na wzrost wiedzy i świadomości związanej z funkcjonowaniem trzeciego sektora konfesyjnego na terenie Polski i Dolnego Śląska.