Skąd nasz ród

Dnia 27 XI 2020 r. w budynku Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu odbyła się kolejna z cyklu debat społecznych. W dyskusji pod hasłem: Skąd nasz ród? Tożsamość Dolnoślązaków. Udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, Ilona Gosiewska ze Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz Ewa Skrzywanek z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Spotkanie moderował Wojciech Iwanowski.

Debata koncentrowała się wokół znaczenia lokalnej tożsamości w kształtowaniu świadomości mieszkańców Dolnego Śląska, roli samorządu, nauczycieli oraz organizacji pozarządowych we wspieraniu zagadnień tożsamościowych.

Na kanale YoouTube Fundacji Obserwatorium Społeczne można już znaleźć nagranie debaty.