III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Trzebnica – podsumowanie

W dniu 8 października 2020 r., odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych  po II wojnie światowej –, pt.: Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1956–1965.

Otwierając konferencję Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima zwrócił uwagę na wyjątkowość czasu i miejsca w jakim odbywa się sympozjum: wspomniał na rok jubileuszu 100 urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II oraz rok niedoszłej beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ks. prof. Grzegorz Sokołowski – Prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne, nadmienił o niezwykłych okolicznościach spotkania: panującej pandemii która utrudniła organizację, jednak nie przemogła determinacji organizatorów wynikającej ze znaczenia podejmowanych tematów.

Konferencja była poświęcona specyfice funkcjonowania Kościoła katolickiego na obszarze Ziem Zachodnich i Północnych w  okresie od „przełomu październikowego” w 1956 r. do zakończenia obchodów dwudziestolecia polskiej administracji kościelnej po II wojnie światowej (jesień 1965 r.). Konferencja wpisała się w szerszy projekt naukowy poświęcony badaniom ukazującym integracyjną rolę Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej.

Konferencja zgromadziła naukowców z całej Polski – wybitnych specjalistów z zakresu historii, socjologii oraz nauk politycznych. Zapis wygłoszonych referatów posłuży przygotowaniu publikacji pokonferencyjnej.Konferencja dofinansowana ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź