Pogrzeb ks. prof. Jana Kruciny

W dniu 1 X 2020 r., w katedrze na wrocławskim Ostrowie Tumskim, odbył się pogrzeb ks. prof. Jana Kruciny. Nestora wśród wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski. Kazanie podczas Eucharystii wygłosił ks. prof. Grzegorz Sokołowski, który zwrócił uwagę na drogę jaką przeszedł ks. Krucina. Ksiądz Profesor kroczył do Boga ścieżką jaką wyznaczał intelekt.

W pogrzebie uczestniczyło licznie zgromadzone duchowieństwo i wierni Metropolii Wrocławskiej. Świat wrocławskiej nauki reprezentował prof. Wojciech Witkiewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz prof. Aniela Dylus z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Po uroczystościach w katedrze, ciało ks. prof. Jana Kruciny zostało złożone w grobowcu kanoników kapituły katedralnej wrocławskiej na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.