Jubileuszowa publikacja

Z okazji 5-lecia działalności Fundacji Obserwatorium Społeczne, z inicjatywy abp Józefa Kupnego, został wydany album pamiątkowy Pięć lat refleksji nad społeczeństwem i zaangażowania na rzecz człowieka. Publikację otwiera słowo wstępne abp. Józefa Kupnego – pomysłodawcy i inicjatora powołania do życia ośrodka, który byłby płaszczyzną do wymiany myśli i poglądów społecznych. W książce swoje przemyślenia odnośnie misji Fundacji przedstawia szeroko prezes ks. prof. Grzegorz Sokołowski. Przybliża także historie powstania placówki, wypunktowuje cele, dla których została powołana.

Pozycja jest prezentacją działalności fundacji i jej pięcioletniego dorobku. Mamy tu zebrane konferencje i sympozja organizowane przez Obserwatorium Społeczne, opisane liczne debaty społeczne, których inicjatorem była Fundacja, projekty, publikacje, raporty, promocje książek, opinie eksperckie a także inne formy działalności takie jak Studium Społeczne czy współpraca z innymi instytucjami przypieczętowana listami intencyjnymi.

Publikacja zawiera liczne fotografie z wydarzeń, ale także prezentację plakatów zapowiadających debaty czy książek przez nią wydanych. Atutem jest wymiana z imienia i nazwiska prelegentów i panelistów uczestniczących w zaprezentowanych wydarzeniach.

Zainteresowanych publikacją prosimy o kontakt z Fundacją Obserwatorium Społeczne.