IV Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Czwarta edycja Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej odbędzie się w dniach 18–19 września 2020 r. w formie transmisji online, wpisując się w nowe uwarunkowania.

Przedsięwzięcia polityczne, ekonomiczne i gospodarcze oparte wyłącznie na technicznych rozwiązaniach, a pozbawione podłoża aksjologicznego mają zazwyczaj charakter doraźny, powierzchowny i nie rozwiązują skutecznie szeroko rozumianych problemów społecznych.
Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to przestrzeń do rozmowy na najważniejsze tematy, platforma wymiany myśli ludzi zatroskanych o dobro wspólne. To również ciekawe i aktualne zagadnienia, debaty specjalistów z różnych dziedzin, integracja środowisk oraz wymiana doświadczeń, a także przestrzeń, w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką. Poprzednie trzy Festiwale KNS odbyły się w formie stacjonarnej w Warszawie.
W trakcie Festiwalu odbędą się dwie debaty, w których wezmą udział znamienici goście. Podczas debaty Zjednoczona, ale nie solidarna – czy to koniec Unii Europejskiej? zaproszeni eksperci przeanalizują rolę obecnych wydarzeń w funkcjonowaniu unijnych struktur w odniesieniu do państw narodowych. Spróbują przeniknąć głębiej, do istoty problemów cywilizacyjnych współczesnej Europy.
W debacie Wyż czy niż – gospodarcze prognozy dla Polski? goście zmierzą się z tematem, który nurtuje w dzisiejszym niepewnym świecie każdego z nas. Jak pandemia wpłynie na rynek? Jak bardzo odczuwalne będą skutki kryzysu? A może nie ma się czym przejmować?
Z pewnością podczas debat eksperckich nie zabraknie znamienitych gości, istotnych pytań i przemyślanych odpowiedzi.
Ważnym elementem przedsięwzięcia są bezpłatne warsztaty: „Tylko dla dorosłych? Pierwsze kroki w biznesie i polityce”. Kierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką katolickiej nauki społecznej, a w szczególności do ludzi młodych, którzy stawiają pierwsze samodzielne kroki w sferze gospodarczej, społecznej i samorządowej.
Organizatorami Festiwalu są: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundacja Civitas Christiana oraz Fundacja Obserwatorium Społeczne.
Nad merytoryczną stroną Festiwalu czuwa Rada Programowa pod przewodnictwem abpa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, Przewodniczącego Rady ds. Społecznych KEP.
Wydarzenie objął patronatem honorowym abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Zapraszamy Państwa do zarezerwowania swojego czasu i uczestnictwa online w IV Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Spotkajmy się wirtualnie, by porozmawiać o aktualnych problemach i wyzwaniach.

Uwaga: Rejestracja i szczegółowe informacje na stronie internetowej: festiwalkns.pl