SPOŁECZNA AKADEMIA MŁODYCH – EDYCJA WAKACYJNA

banner facebook_1640 px x 856 px

Jak zrozumieć i polubić siebie, odnaleźć się w grupie, poradzić sobie z lękiem i złością? Co zrobić, żeby miejsce, w którym żyję było lepsze? Na te m.in. pytania szukamy odpowiedzi w czasie warsztatów Społecznej Akademii Młodych –  twórczo i aktywnie.

Zajęcia, bezpłatne, adresowane do młodzieży od 13 do 19 roku życia, trwają 3 godziny lekcyjne. W trakcie zaplanowano przerwę, w czasie której uczestnicy mogą skorzystać z przygotowanego dla nich nieodpłatnie poczęstunku.
Harmonogram letniej edycji warsztatów można znaleźć w formularzach zgłoszeniowych u dołu strony.

Tematy warsztatów:

 • Dobrze, że jestem” – nie trzeba wiedzieć wszystkiego, ale dobrze jest wiedzieć, że mam niepowtarzalną wartość i własne decyzje do podjęcia, drogę do przejścia.  Beze mnie coś się nie wydarzy. W czasie warsztatu odkrywamy siebie i przygotowujemy się do mądrego podejmowania decyzji.
 • Każdy jest ważny” – nie jesteśmy tacy sami, mamy różne talenty, pomysły, słuchamy różnej muzyki, na różne filmy chodzimy do kina, ale każdy z nas jest ważny i wiele nas łączy. Każdy ma swoje mocne strony, których potrzebują inni. Tylko razem możemy tworzyć wyjątkową całość. Warsztat poświęcony jest odkrywaniu własnych mocnych stron, a przez nie swojego miejsca w grupie.
 • O co i jak robić raban?” – nożem można się zranić albo pokroić chleb, podobnie jest ze złością. Może niszczyć nas i świat wokół nas albo być naszym sprzymierzeńcem. W czasie warsztatów przyglądamy się złości, uczymy się mądrze z nią postępować i odkrywamy jej pozytywną rolę.
 • Nie bój się strachu” – strach może nam się przydać, ale czasami warto umieć go pokonać i …zacząć się rozwijać. W czasie warsztatu przyglądamy się różnym strachom, szukamy źródeł odwagi i odkrywamy, jak nie dać się sparaliżować lękowi.
 • Słowo też zabija” – warsztat poświęcony jest zagadnieniu mowy nienawiści, czyli „wypowiedziom, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm, chrystianofobię oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm”; uczestnicy zaznajamiają się z przykładami mowy nienawiści, uczą się ją rozpoznawać, otrzymują narzędzia pomagające właściwie reagować na pojawiające się w ich środowisku wypowiedzi o znamionach nienawiści.
 • Myśląc ojczyzna” – w czasie zajęć uczestnicy będą mogli odkryć, że miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy wyłącznie przeszłości, ale ściśle wiąże się ze zdolnością do ofiarnego, przekraczającego egoistyczne postawy i solidarnego budowania wspólnego dobra dzisiaj.
 • W trosce o wspólny dom” – warsztaty poświęcone są ekologii, racjonalnemu korzystaniu z zasobów naturalnych, poczuciu odpowiedzialności za środowisko rozumiane jako wspólny dom.

Zagadnienia przedstawią i warsztaty poprowadzą osoby kompetentne we właściwym temacie (nauczyciele, edukatorzy i trenerzy).

Podczas całości działań projektowych zostaną zachowane niezbędne środki ostrożności związane z epidemią COVID-19, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na warsztaty można zgłaszać się indywidualnie lub grupowo.

Informacje dla zgłaszających grupę:
 1. Na prośbę grupy termin i godziny warsztatów mogą zostać uzgodnione indywidualnie – w takiej sytuacji prosimy o zamieszczenie prośby w formularzu w częściach: “Inne”, “Uwagi” bądź wiadomość na adres: akademiaspolecznamlodych@gmail.com.
 2. O możliwości udziału w wybranym warsztacie we wskazanym przez opiekuna terminie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia grup odbywają się przez formularz zgłoszeniowy dla grup
 4. Na warsztaty grupowe należy zgłosić się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Informacje dla osób zgłaszających się indywidualnie:

 1. O możliwości udziału w wybranym warsztacie we wskazanym terminie decyduje kolejność zgłoszeń oraz ogólna liczba zgłoszeń indywidualnych na dany termin (warsztaty odbywają się dla 10 -15 osób).
 2. Zapisy odbywają się przez formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
 3. Ze względów organizacyjnych prosimy o zaznaczenie, o ile to możliwe, więcej niż jednego interesującego uczestnika tematu warsztatu – pomoże to nam utworzyć grupę.
 4. Na warsztaty należy zgłosić się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Osoby niepełnoletnie zgłaszające się indywidualnie mogą uczestniczyć w warsztatach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego dostarczoną w dniu warsztatów wyrażoną na znajdującym się na stronie formularzu.
 6. Osoby prowadzące warsztat zapewniają opiekę uczestnikom warsztatów tylko w czasie trwania zajęć, w godzinach wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

 

Regulamin uczestnictwa w warsztatach „Społecznej Akademii Młodych”
Zgoda na udział w warsztatach

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzieży “Młodzi Młodym powstała we Wrocławiu w 2016 r. w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i odbywającymi się na terenie miasta tzw. “Dniami w Diecezji”. Jej celem jest wspieranie szeroko rozumianego rozwoju ludzi młodych. Podejmuje działania sprzyjające formacji duchowej, intelektualnej, społecznej i kulturalnej młodzieży. Organizowane przez fundację spotkania młodych, warsztaty i wyjazdy mają m.in. za zadanie promocję aktywności obywatelskiej, wartości demokratycznych i przeciwdziałanie wykluczeniu.

Obserwatorium Społeczne to chrześcijański think-tank, który stawia sobie za cel analizowanie rzeczywistości społecznej, pojawiających się nowych prądów kulturowych oraz tendencji politycznych i gospodarczych. Służyć ma stawianiu diagnozy społecznej, szczególnie rozpoznawaniu nowych wyzwań i zagrożeń, a także wyprzedzającemu formułowaniu sposobów reagowania Kościoła na współczesne zmiany w duchu spotkania ze światem. Refleksje i działania Obserwatorium Społecznego mają wzmacniać aksjologiczne fundamenty społeczeństwa. Jak napisał papież Franciszek w adhortacji Ewangelii Gaudium: współczesne peryferia, czyli nowe środowiska społeczno-kulturowe są dla Kościoła wyzwaniem do ich poznania oraz podjęcia dialogu w duchu poszanowania godności każdego człowieka. Struktury kościelne mają stawać się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania, niż do zachowania stanu rzeczy. Aby nauczanie Kościoła stało się dojrzalsze, winien on korzystać także z nauk społecznych, których konkretne wskazówki pomagają mu pełnić misję zleconą przez Chrystusa (por. EG 27, 30, 40).Ważnym elementem aktywności Obserwatorium Społecznego jest promocja myśli społecznej Kościoła oraz formacja i edukacja społeczeństwa według zasad proponowanych przez katolicką naukę społeczną.

Projekt finansowany jest ze środków  budżetu Województwa Dolnośląskiego.