Współpraca z Osservatorio Internazionale Card. Van Thuan

Ukazał się jedenasty raport dotyczący nauki społecznej Kościoła opracowany przez „Osservatorio Internazionale Card. Van Thuan sulla Dottrina Sociale della Chiesa”. W opracowaniu raportu współuczestniczyło Obserwatorium Społeczne. Tematyka opublikowanego raportu związana jest z problematyką narodu i ojczyzny. Ponadto w numerze pierwszym z 2020 r. „Bollettino di Dottrina Sociale della Chiesa” ukazał się tekst ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego „Nazione e patria nel pensiero di Giovanni Paolo II”.

Darmową wersję elektroniczną biuletynu można zamówić poprzez stronę:
https://www.vanthuanobservatory.org/ita/popoli-nazioni-patrie-tra-natura-e-artificio-politico-anno-xvi-2020-numero-1-gennaio-marzo/