Człowiek wobec przyjemności

V filozoficzna konferencja naukowa studentów i doktorantów
CZŁOWIEK WOBEC PRZYJEMNOŚCI

organizowana przez Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii przy Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu
oraz Fundację Obserwatorium Społeczne
wtorek, 3 III A.D. 2020, Sala Senatu PWT (Wrocław, ul. Katedralna 9)

Program, część I
9.45 – otwarcie konferencji przez ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Wołyńca, Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

10.00 – 11.10 SESJA I: PRZYJEMNOŚĆ INAUGURACYJNA
moderacja: ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT

Metafizyka rozkoszy w poezji Zbigniewa Herberta
dr hab. Radosław Sioma, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Magdalenki czyli przyczynki do ewangelii przyjemności
ks. mgr lic. Adam R. Prokop, Uniwersytet Opolski

O egzystencjalnym rozumieniu przyjemności w ujęciu Sørena Kierkegaarda
mgr Michał Stachurski, Uniwersytet Opolski

11.30 – 12.30 SESJA II: PRZYJEMNOŚĆ FILOZOFICZNA
ks. mgr lic. Adam R. Prokop, UO

Szczęście i przyjemność w etyce epikurejskiej
mgr Adrian Talarek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Droga ku szczęściu według Marka Aureliusza
lic. Marcin Wachowicz, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Przyjemność w świetle metafizyki Artura Schopenhauera
lic. Dawid Szombierski, Uniwersytet Śląski

Program, część II
13.00 – 14.00 SESJA III: PRZYJEMNOŚĆ KULTURALNA
moderacja: mgr Michał Stachurski, UO

Pojęcie przyjemności w kulturze perskiej; analiza wybranych przykładów z języka
mgr Oskar Podlasiński, Uniwersytet Jagielloński

Od przyjemności do naukowości – uniwersytet dziecięcy realizacją trzeciej misji uczelni
mgr Wioleta Gałat, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sannjasa czyli indyjski ideał wyrzeczenia się przyjemności
mgr Adriana Simoncelli, Uniwersytet Jagielloński

14.20 – 15.20 SESJA IV: PRZYJEMNOŚĆ TECHNICZNA
moderacja: mgr lic. Jarosław Mitek, PWT

Mikroklimat pomieszczeń jako podstawa komfortu
mgr inż. Kamil Gomoliński, badacz niezależny

Czy dopamina wygrywa z rozsądkiem? – wpływ dopaminy na podejmowane przez człowieka decyzje
Dorota Szpytma , Patrycja Nowak, Anna Obuchowska, Aleksandra Kamuda, Milena Wójcik, Marcin Rząca
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zapachy – przyjemność dzięki zmienności
mgr Franz Steppeler, Politechnika Wrocławska

 

Fundacja Obserwatorium Społeczne i Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii przy Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zapraszają do wzięcia udziału w V filozoficznej konferencji naukowej studentów i doktorantów „CZŁOWIEK WOBEC PRZYJEMNOŚCI”, która odbędzie się 3 III 2020 we Wrocławiu, w Sali Senatu PWT (ul. Katedralna 9).
Nauka nie jest łatwa. Jej idealne efekty powinny mieć raczej wielką wagę niż lekkość. Ale czy może być przyjemna? Przyjemność nie jest pierwszym pojęciem, które kojarzy się z filozofią. A jednak niejeden myśliciel poświęcił jej swoją uwagę. Obecna ponadto jest w wielu utworach literackich, a więc dostępna dla badań filologicznych. Pozostaje także ważnym elementem życia społecznego, stąd powinna być przedmiotem refleksji nauk społecznych. W dzisiejszej scjentystycznej rzeczywistości nie brak też prób, by cały fenomen przyjemności sprowadzić do poziomu nauk przyrodniczych. Przy tak sformułowanym temacie konferencji oczywistym wydaje się zadanie, by każdy wykład, wszelkie dyskusje z nim związane, a także całokształt wydarzenia sam w sobie stanowił przykład dla omawianego zjawiska. Do aktywnego współudziału w realizacji serdecznie zapraszamy!
Zaproponowane hasło, zgodnie z tradycją odbywających się od 2016 roku konferencji pomyślane jest możliwie szeroko i interdyscyplinarnie, natomiast młodym naukowcom przysługuje prawo twórczego przepracowania tematu w obszarze prowadzonych przezeń badań, a następnie jego prezentacja podczas trwającego kwadrans referatu. Na abstrakty (max. 120 słów) wraz z krótkim biogramem i afiliacją organizatorzy czekają do dnia 20 II 2020 pod adresem elektronicznym: konferencja.filozoficzna@pwt.wroc.pl.
Na powyższy e-mail prosimy kierować również ewentualne dalsze pytania i wątpliwości.

Przewodniczący Rady Naukowej: ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz, kierownik Katedry Historii Filozofii przy Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Sekretarz konferencji: mgr Michał Stachurski, doktorant Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego