V Filozoficzna konferencja naukowa

Kwestie organizacyjne:

Data: 3.03.2020 r.
Miejsce: Sala Senatu PWT we Wrocławiu
Termin przyjęcia abstraktów: do 20.02.2020 r.
Termin oceny abstraktów: ustalają członkowie Rady Naukowej

Członkowie Rady Naukowej:

ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz
ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT
ks. mgr-lic. Adam R. Prokop

Komitet Organizacyjny:

mgr Michał Stachurski (UO)
mgr Mirosława Kucharewicz (UO)
mgr-lic. Jarosław Mitek
mgr inż. Kamil Gomoliński

Promocja wydarzenia ma również miejsce na https://unikonferencje.pl/konferencja/11316-v-filozoficzna-konferencja-studentow-i-doktorantow-czlowiek-wobec-przyjemnosci