„Kronika Książąt Polskich”

Fundacja Obserwatorium Społeczne i Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu zapraszają na promocję publikacji prof. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego OSSH pt.: „Kronika Książąt Polskich”. Dzieło to należy do najważniejszych pozycji średniowiecznej historii Polski i Śląska. Jej autorstwo przypisywane jest Piotrowi z Byczyny, kanonikowi kolegiaty w Brzegu. Zredagowana została w latach 1382-1386.

Dzieło tworzą dwie części: pierwsza przedstawia dzieje Piastów i państwa polskiego od czasów najdawniejszych po czasy współczesne autorowi, druga poświęcona jest dziejom biskupstwa wrocławskiego, przedstawionych w formie katalogu kolejnych biskupów.
Kronika ta znana jest uczonym od dawna, ale pierwszy raz zostaje udostępniona polskiemu Czytelnikowi dzięki przekładowi z j. łacińskiego przez prof. J. Wojtczaka-Szyszkowskiego OSSH.

Spotkanie z autorem odbędzie się w środę, 11 XII 2019 r., o godzinie 18.30 w auli Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego przy pl. Katedralnym 14 we Wrocławiu.

Patronat nad wydarzeniem objął abp dr Józef Kupny, Metropolita Wrocławski.