Wolność religijna w Polsce – konferencja prasowa

Zapraszamy na KONFERENCJĘ PRASOWĄ KAI, 15 listopada 2019 r., godz. 12.00, pt. Wolność religijna w Polsce

 1. KONTEKST:

Polska posiada wyjątkowe historyczne doświadczenie wolności religijnej. Wolność religijna jako fundamentalne prawo człowieka ma swoje korzenie w Polsce. Ponadto religijność, a przede wszystkim katolicyzm, bardzo mocno ukształtował drogę do wolności polskiego społeczeństwa. Dlatego wolność religijna w Polsce stanowi szczególne dziedzictwo naszego kraju i przesłanie również dla innych krajów i społeczeństw.

Polskie doświadczenie wolności religijnej zasadniczo polega na odróżnieniu wolności religijnej odnoszącej się bezpośrednio do religijności i wiary od aspektu narodowościowego i etnicznego. Jak wskazują badania, w aspekcie uczuć religijnych, chrześcijaństwo jest szczególnie narażone na nadużycia związane z wolnością religijną. W aspekcie natomiast nienawiści związanej z przynależnością etniczną i wyznaniową szczególne dotknięty jest islam.

W trakcie konferencji prasowej zaprezentujemy nowy raport nt. wolności religijnej w Polsce. Prezentuje on dane statystyczne na temat wolności religijnej aspekcie prawa karnego i cywilnego, przestrzeni publicznej oraz odbioru Polaków.

 1. PODMIOTY ORGANIZACYJNE:
 • Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
 • Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza
 • Fundacja Obserwatorium Społeczne
 • Katolicka Agencja Informacyjna
 1. PROGRAM KONFERENCJI:
 • Prezentacja Raportu: „Wolność religijna w Polsce” – ks. dr Wojciech Sadłoń SAC
 • Wolność religijna w nauczaniu Kościoła Katolickiego – ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski
 • Wolność religijna a akty przemocy w globalnym świecie – ks. dr Mariusz Boguszewski
 • Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście wolności religijnej – dr hab. Adam Bodnar

MATERIAŁY KONFERENCYJNE: WOLNOŚĆ RELIGIJNA W POLSCE. Raport statystyczny (do pobrania)