Noc-Moc Dialogu

Czyj jest Wrocław?
Gdzie jest młodzież?
Czy Wrocław jest otwarty?
Wrocław – sposób użycia.

„Nic pożądańszego i nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa” – Adam Mickiewicz.

Każdego dnia dociera do nas niezliczona ilość komunikatów… wysyłamy i otrzymujemy mnóstwo korespondencji, wiadomości, obrazów… wchodzimy w setki relacji komunikacyjnych … odbywamy dziesiątki rozmów… a jednak na prawdziwą rozmowę ciągle brak nam czasu.
Prawdziwą, czyli taką w której nie będzie nas poganiał termin kolejnego spotkania, w której rzeczywiście wysłuchamy drugą osobę, w której nie tylko załatwimy sprawę, ale porozmawiamy o tym, jak przeżywamy nasze miasto.
W ciągu dnia, brakuje na to czasu, więc zechciej przyjąć to zaproszenie i przyjść na pierwszą w naszym mieście Noc-Moc Dialogu.

Przy udziale osób, które Wrocławiem zarządzają, które go tworzą, które go odwiedzają będziemy rozmawiać, wzajemnie się słuchać, a na koniec obejrzymy niezwykły film.
Podczas przerw będziemy mogli pożywić się smacznym, lekkim posiłkiem i napić dobrej kawy. Udział jest bezpłatny, prosimy jednak o potwierdzenie swego uczestnictwa.

Wyłącz telewizor, komputer i przyjdź! Porozmawiajmy!

Zapraszamy serdecznie
Stowarzyszenie TRATWA – Wojciech Staniewski
Biuro Wrocław Bez Barier UMW – Dominik Golema

Program wydarzenia:
8/9 listopada 2019
Legnicka 65 – TRATWA

20:00 – rozpoczęcie, powitanie, objaśnienie

ok. 20:15 – Część I
Wspólny panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu Wrocławia oraz Prezydenta miasta. Rozmowa na ważne i istotne tematy w życiu naszego miasta, na które w ciągu dnia zawsze brakuje czasu…

21:45 – Przerwa, wspólny posiłek, rozmowy „kuluarowe”

22:30 – Część II
Cztery tematyczne panele dyskusyjne

Czyj jest Wrocław?
Panel poświęcony procesom partycypacji, dialogu, podejmowania decyzji i szeroko pojętej odpowiedzialności za jakość życia we Wrocławiu.

Gdzie jest młodzież?
Panel poświęcony obecności młodzieży w życiu miasta, jej aktywności i formom wsparcia.

Czy Wrocław jest otwarty?
Panel poświęcony wspólnej obecności w mieście przedstawicieli różnych grup narodowych, wyznaniowych, kulturowych.

Wrocław – sposób użycia.
Panel poświęcony dostępności, bezpieczeństwu i przystępności zmieniającej się przestrzeni miejskiej

23:30 – przerwa

23:45 – Część III
Przy kawie i ciastku… film pt „Gendelyk” reż. Taras Dudar (Ukraina 2019)

ok. 1:30 – zakończenie