Nacjonalizm w XX wieku? – podsumowanie

4 listopada bieżącego roku, w auli papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się kolejna z cyklu Debat Społecznych. Tym razem zarzewiem dyskusji było pytanie o nacjonalizm w XXI wieku.

Zaproszenie do grona panelistów przyjęli: dr hab. Mikołaj Cześnik – wykładowca Uniwersytetu SWPS, dr Tomasz Skonieczny – Fundacja dla porozumienia europejskiego „Krzyżowa”, dr hab. Piotr Grabowiec – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Aleksander Krejckant z Fundacji Reorientacje.

Debata rozpoczęła  się od krótkiej próby zdefiniowania nacjonalizmu przez każdego z dysputantów.

Profesor Mikołaj Cześnik wskazał na negatywne pojmowanie nacjonalizmu przez ogół społeczeństwa polskiego. Stwierdził, że jest sytuowany w okolicach szowinizmu i egoizmu.

Doktor Skonieczny odniósł się do historycznych konotacji pojęcia.

Profesor Grabowiec wskazał na mnogość nacjonalizmów. Wspomniał o nacjonalizmie absolutyzującym naród, jego chrześcijańskiej odmianie oraz historycznych tragediach związanych z nacjonalizmem.

Aleksander Krejckant opisał nacjonalizm jako uczucie bliskie miłości. Posłużył się przy tym metaforą miłości dziecka względem rodzica.

Debata cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy.