Debata społeczna: Populizm. Bunt mas czy kryzys elit?

21 października bieżącego roku, w auli papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się kolejna z cyklu Debat Społecznych. Tym razem zarzewiem dyskusji było pytanie o etiologię populizmu.

Zaproszenie do grona panelistów przyjęli: dr hab. Anna Pacześniak – wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, Andrzej Stefański – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Sławomir Sowiński – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz senator Jarosław Obremski.

Dr hab. Anna Pacześniak, otwierając dyskusję, podjęła się definicji populizmu. Zwróciła uwagę na towarzyszące populistom hasła: demokracji bezpośredniej, nostalgię za przeszłością i dystans do elit.

Dr hab. Sławomir Sowiński wskazał, że z populizmem istotowo związana jest kontestacja obecnego porządku i hasła powrotu do „pierwotnej demokracji”.

Senator Jarosław Obremski wskazał na pozytywny populizm. Swoisty głos ludzi korygujący główny nurt polityki. Wspomniał również o złośliwym etykietowaniu mianem „populistów” przeciwników politycznych. Warto nadmienić, że sam o to się pokusił.

Dyrektor Andrzej Stefański wskazał na pewien przełom czasów. Wpisał populizm w szerszy problem poszukiwania nowego paradygmatu. Przyczyny kryzysu demokracji i towarzyszącego mu sprzężenia z populizmem widział w poczuciu opuszczenia obywateli przez Państwo. Zawłaszczenia tegoż państwa przez elity oderwane on klasy średniej i niższej. Dystans między elitami, a obywateli Dyrektor widział również w braku wzajemnej komunikacji.