Populizm. Bunt mas czy kryzys elit?

Fundacja Obserwatorium Społeczne – powołana przez abpa Józefa Kupnego dla promocji KNS – od kilku lat realizujemy cykl Debat społecznych. Chcielibyśmy zaprosić do udziału w kolejnej debacie, która odbędzie się 21 X 2019 r., o godzinie 17 w auli PWT we Wrocławiu.

Do dyskusji o populizmie, zaprosiliśmy dr hab. Annę Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski) dra hab. Sławomira Sowińskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Andrzeja Stefańskiego (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) i senatora Jarosława Obremskiego. Debatę moderować będzie redaktor Michał Kłosowski z Instytutu Nowych Mediów / Redakcji Wszystko co Najważniejsze.

Podczas rozmowy poruszone zostaną zagadnienia związane z powrotem do wielkich ludowych narracji i popularnością ruchów kontestacyjnych..

Temat spotkania został sformułowany w formie pytania i brzmi: Populizm. Bunt mas czy kryzys elit?

Do współpracy w organizacji debaty zaprosiliśmy Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

Debata jest realizowana w ramach projektu Wrocław – Dialog – Wspólnota współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.