Sprawozdanie z Debaty Społecznej – Pojednanie…

16 września bieżącego roku, w auli papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się kolejna z cyklu Debat Społecznych. Tym razem zarzewiem dyskusji było pytanie o pojednanie między narodami Europy Środkowej.

Zaproszenie do grona panelistów przyjęli: ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski– Prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne i wykładowca Katolickiej Nauki Społecznej, dr Annemarie Franke – członek zarządu Fundacji Krzyżowa, dr hab. Jarosław Syrnyk – antropolog i historyk z Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Janusz Dobrosz – były Marszałek Sejmu RP polityk związany z Polskim Stronnictwem Ludowym i Liga Polskich Rodzin.

Podczas dyskusji starano się odpowiedzieć na pytania: czy dziś można powiedzieć, że pojednanie się dokonało, dotknięto tematu relacji polsko-niemieckich i polsko-ukraińskich i zastanowiono się nad modelowością relacji Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Ks. Grzegorz Sokołowski zwracał uwagę na mandat jakim cieszył się Kościół Katolicki w Polsce, przez co mógł sobie pozwolić na tak śmiałą propozycję jak List Biskupów Polskich i Biskupów Niemieckich. Zwracał uwagę na realizm postulatu pojednania – była to dziejowa konieczność.

Dr Annemarie Franke zaakcentowała polityczny wymiar pojednania. Wskazała, że do kwestii relacji Polski i Niemiec po II wojnie światowej w obu krajach podchodzono instrumentalnie.

Marszałek Janusz Dobrosz wspomniał o dialogu Instytucjonalny w latach ’90 XX wieku. Mówił o roli jaką odegrały spotkania między zwykłymi ludźmi, nie pomijając przy tym problemów trudnych jak reparacje wojenne.

Dr hab. Jarosław Syrnyk zwrócił uwagę na konieczność doprecyzowania pojednania o którym mówimy. Problem języka stanowi przeszkodę w dyskusji. Zdaje się że różnie rozumiemy kwestię pojednania. Znaczy ono bowiem co innego w wymiarze osobisty, wspólnotowym czy politycznym. Mówił o polityce historycznej jako o zarządzaniu emocjami.

Organizatorami dyskusji była koalicja wrocławskich instytucji: Fundacja Obserwatorium Społeczne oraz Civitas Christiana Wrocław i Fundacja Krzyżowa. Dysputantów gościła Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Niebawem na stronie Fundacji Obserwatorium Społeczne, zostanie udostępnione nagranie dyskusji.