II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych
w czasach wielkiej próby (1951–1956)

Trzebnica, 3 października 2019 r.

Rok 1951 zainicjował nową epokę w dziejach Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, która trwałą do jesieni 1956 r. W styczniu 1951 r. ze wszystkich administratur apostolskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych zostali usunięci ich rządcy – administratorzy apostolscy mianowani przez kard. Augusta Hlonda w sierpniu 1945 r. Ich miejsce zajęli duchowni akceptujący poczynania władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Aby nie doprowadzać do schizmy, ich wybór zaakceptował również prymas Stefan Wyszyński.

Lata 1951-1956 są szczególnie trudne w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce. Jest to czas srogich represji reżimu komunistycznego wobec duchowieństwa – zarówno hierarchii jak i duchowieństwa niższego oraz zakonów męskich i żeńskich. W 1953 r. komuniści zdecydowali się nawet na aresztowanie Prymasa Polski. Ze względu na ówczesne realia polityczne i społeczne, w nieco odmienny sposób niż na pozostałym obszarze państwa, funkcjonował Kościół katolicki na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Właśnie tej specyfice będzie poświęcona ogólnopolska konferencja naukowa, na której zostaną zaprezentowane efekty badań nad tą problematyką. Niniejsza konferencja wpisuje się w szerszy projekt naukowy poświęcony badaniom ukazującym integracyjną rolę Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie.

Jest to druga konferencja z cyklu „Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej”. W zamiarze organizatorów ma prezentować historię Kościoła na tych terenach oraz postawy poszczególnych duchownych i katolików warte zauważenia.

Uczestnictwo czynne i bierne w konferencji wolne od opłat.

Na wypełnione zgłoszenie oczekujemy do 10 sierpnia 2019 r. Prosimy przesyłać na adres: fundacja@obserwatoriumspoleczne.pl

Do pobrania (pdf):

Organizatorzy:

  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Katedra Historii Wychowania, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii)
  • Gmina Trzebnica
  • Fundacja Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu