Pojednanie – czy się dokonało?

Fundacja Obserwatorium Społeczne – powołana przez abpa Józefa Kupnego dla promocji KNS – od kilku lat realizujemy cykl Debat społecznych. Chcielibyśmy zaprosić do udziału w kolejnej debacie, która odbędzie się 16 IX 2019 r., o godzinie 17 w auli PWT we Wrocławiu.

Do dyskusji o pojednaniu w Europie, w 80 lat od wybuchu II wojny światowej zaprosiliśmy dr Annemarie Franke (Fundacja Krzyżowa) ks. dra hab. Grzegorza Sokołowskiego (Fundacja Obserwatorium Społeczne), Janusza Dobrosza (niegdyś odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowań robotnikom przymusowym z okresu II wojny światowej), dra hab. Jarosława Syrnyk (Instytut Pamięci Narodowej). Debatę moderować będzie redaktor Katarzyna Kaczorowska.

Podczas rozmowy poruszone zostaną zagadnienia pojednania w perspektywie I i II wojny światowej oraz relacji pomiędzy Polską, Niemcami i Ukrainą w początkach XXI wieku.

Temat spotkania został sformułowany w formie pytania i brzmi: Pojednanie – czy się dokonało?

Do współpracy w organizacji debaty zaprosiliśmy Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Fundację „Krzyżowa”.

Debata jest realizowana w ramach projektu Wrocław – Dialog – Wspólnota współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.