Konsultacje dla nauczycieli i liderów organizacji młodzieżowych

W ramach projektu Wrocław – Dialog – Wspólnota, w siedzibie Fundacji Obserwatorium Społeczne będą odbywały się konsultacje dla nauczycieli i liderów organizacji młodzieżowych.

Konsultanci – mgr Dorota Janicka-Wróblewska (psycholog i katechetka) oraz dr Piotr Wróbel (katecheta)– będą służyć wsparciem metodycznym i merytorycznym przy realizacji zajęć z młodzieżą oraz wskazywał możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowych, w których obecna jest mowa nienawiści, ksenofobia czy dyskryminacja.

Chętnych do skorzystania z konsultacji, względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejszy kontakt poprzez formularz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej fundacja@obserwatoriumspoleczne.pl