„Globalna Idea, Lokalna Perspektywa” – międzynarodowa konferencja naukowa

Fundacja Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Kulturalne w Wymiącicach Wielkich (Kulturverein Großeutersdorf e.V.) zapraszają na drugą międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową Globalna Idea, Lokalna Perspektywa dla studentów, doktorantów oraz niezależnych badaczy, która odbędzie się dnia 7 września 2019 w Wymiącicach Wielkich, w niemieckiej Turyngii.

Organizatorzy oczekują propozycji tematów wraz z abstraktami, najlepiej w języku angielskim, dla piętnastominutowych referatów z różnych dziedzin nauki. Zainteresowani powinni interesujący ich problem badawczy przedstawić w sposób interdyscyplinarnie komunikatywny, a ponadto dookreślić jego perspektywę, tzn. przedstawić jego znaczenie dla wybranej społeczności lokalnej. Konferencja ma ponownie stanowić okazję dla młodych naukowców do zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych poza własnym otoczeniem naukowym, w perspektywie natomiast stanowić płaszczyznę integracji przedstawicieli różnych środowisk akademickich z krajów europejskich. Wyzwaniem pozostaje niewątpliwie prezentacja wyników wąskich badań specjalistycznych w szerokim kontekście interdyscyplinarnym oraz transpozycja własnych ustaleń teoretycznych na konkretną rzeczywistość wspólnoty lokalnej.

Na abstrakty (max. 120 słów) wraz z krótkim biogramem i afiliacją organizatorzy czekają do dnia 20 sierpnia 2019 pod adresem elektronicznym: konfGILP@gmail.com.

Na powyższy adres prosimy kierować również ewentualne dalsze pytania i wątpliwości.