Międzynarodowa Konferencja Naukowa – sprawozdanie

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej o charakterze interdyscyplinarnym „Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości?
Doświadczenie religijne, kultura i racjonalność wiary w twórczości Romano Guardiniego”

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – 28.05.2019 r.

 

W ubiegłym roku minęła pięćdziesiąta rocznica śmierci katolickiego teologa oraz filozofa Romano Guardiniego. Znaczna większość życia tego niemieckiego myśliciela włoskiego pochodzenia miała związek z jego pracą akademicką. Ważnym punktem jego naukowej kariery był Wrocław. To właśnie w dzisiejszej stolicy Dolnego Śląska od 1923 r. Romano Guardini był profesorem Wydziału Teologii Katolickiej na tutejszym uniwersytecie. Rocznica jego śmierci oraz silne związki z Wrocławiem zainspirowały Obserwatorium Społeczne, które we współpracy z II Katedrą Teologii Dogmatycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego, zorganizowało 28 maja 2019 r. międzynarodową konferencję naukową poświęconą myśli Romano Guardiniego.

Na plakacie promującym to naukowe wydarzenie znalazło się dwanaście nazwisk prelegentów reprezentujących nie tylko polskie, ale także niemieckojęzyczne ośrodki akademickie oraz naukowe. Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Grzegorz Sokołowski, który przywitał gości oraz krótko naszkicował drogę życiową Romano Guardiniego. Kolejno głos zabrał rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego wyrażając swoją radość ze zorganizowanej konferencji.

Pierwszą część obrad zainaugurowała swoim wykładem wybitna specjalistka i znawczyni myśli Romano Guardiniego, czyli prof. dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. Tytuł wykładu brzmiał: „Wezwani przez to, czego jeszcze nie ma. Nowy początek lub: Kultura chrześcijańska w oczach Romano Guardiniego”. W swoim wystąpieniu wskazała m.in. na różnicę, która występuje pomiędzy dwoma łacińskimi słowami: inicium oraz principium. O ile pierwsze określenie ma charakter jednorazowy, o tyle drugie wskazuje na nowość chrześcijaństwa, które sięga w przyszłość. Kolejno głos zabrał ks. dr hab. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który w tytule swojego wystąpienia zawarł intrygujące pytanie „Romano Guardini czy Immanuel Kant? Implikacje etyczne autonomicznej wizji człowieka”. Prelegent na samym początku wspomniał o tym, że prace pani prof. Gerl-Falkovitz były tymi, które wydobyły myśl Romano Guardiniego z teologicznego zapomnienia już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Ostatnim wystąpieniem była prelekcja ks. prof. dr. hab. Mariana Nowaka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który poszukiwał w dziełach Romano Guardiniego wątków przydatnych dla pedagogiki. Po tych wystąpieniach rozpoczęła się krótka dyskusja.

Druga sesja rozpoczęła się od wykładu ks. dr. hab. Marcina Worbsa z Uniwersytetu Opolskiego, który posługując się porównaniem liturgii do dziecięcej gry wskazał na główne wątki teologii liturgii uprawianej przez Romano Guardiniego. Kolejno głos zabrał prof. dr hab. Maciej Mańkowski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Koncepcja osoby Romano Guardiniego i jej relacyjne rozumienie” ukazał, że dla bawarskiego teologa i filozofa osoba posiada kilka płaszczyzn m.in. przynależność i relacyjność. Ostatnim prelegentem był dr Albrecht Voigt z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Pytał on o światopogląd reprezentowany przez Romano Guardiniego. Problem ten okazuje się być w pełni uzasadniony, gdyż ten monachijski myśliciel przez lata kierował katedrą światopoglądu chrześcijańskiego. Po tych trzech wykładach nastąpiła żywa dyskusja, którą kontynuowano m.in. podczas przerwy.

Ostatnią sesję wykładów rozpoczęła swoim wystąpieniem Beatrix Kersten, która za zadanie postawiła sobie ukazać spojrzenie na stworzenie przy pomocy teologii i filozofii wypracowanych przez Romano Guardiniego. Nota bene, warto wspomnieć, że prelegentka studiowała m.in. slawistykę, skandynawistykę oraz historię Europy Wschodniej. To pozwoliło jej rozpocząć swoje wystąpienie w języku polskim. Kolejno zabrał głos René Kaufmann, który pytał o zło i apologię Boga w twórczości Romano Guardiniego. Ostatnim prelegentem był dr Paweł Beyga, który ukazał aktualność teologii liturgii monachijskiego teologa w pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci i w stulecie niewielkiej książeczki „O duchu liturgii”.

Całość konferencji podsumował jeden z jej organizatorów ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek. Przypomniał on, że Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest prawnym kontynuatorem przedwojennego katolickiego wydziału teologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Według niego ta międzynarodowa konferencja była powodem do szczególnej radości, ponieważ podejmowała dorobek bodaj najbardziej znanego teologa związanego z Wrocławiem. Konferencja poświęcona Guardiniemu przyciągnęła do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego nie tylko znawców i pasjonatów myśli tego monachijskiego teologa i filozofa, ale także licznych studentów oraz doktorantów. Na zauważenie zasługuje fakt, że prof. dr Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz przyjechała do stolicy Dolnego Śląska wraz ze swoimi uczniami, w których zapaliła zamiłowanie do teologii i filozofii kreślonych piórem wyjątkowego naukowca, duszpasterza i chrześcijanina, jakim był bez wątpienia Romano Guardini.

 

dr Paweł Beyga

Sprawozdanie na stronie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu