Debata „Finis Europae?” – relacja

20 maja bieżącego roku, w auli papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się debata pod znamiennym tytułem: „Finis Europae?”

Zaproszenie do grona panelistów przyjęli: dr hab. Paweł Skibiński– polski historyk, politolog, wykładowca, publicysta, były dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Michał Drozdek – socjolog zarządzania, filozof społeczny, publicysta, Główny Specjalista w Departamencie Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego Najwyższej Izby Kontroli, były doradca Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu, b. szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki, dr hab. Bartosz Jastrzębski – wykładowca akademicki w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Jarosław Obremski – samorządowiec i polityk, senator RP. Debatę poprowadzi dr hab. Piotr Grabowiec z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas dyskusji starano się odpowiedzieć na pytania: kim dziś jest Europejczyk, czy Europa jest rzeczywiście „starym kontynentem” oraz czy żyjemy u kresu tego co nazywamy kulturą europejską.

Senator Jarosław Obremski zwracał uwagę, że dla wielu mieszkańców Starego Kontynentu kondycja Unii Europejskiej jest pochodną jej funkcjonowania – póki działa jest podmiotem pożądanym. Senator wskazał na rozdźwięk pomiędzy elitami europejskimi i ich postulatami, a rzeczywistością. Określił tę różnicę jako pęknięcie na linii centrum – peryferia.

Dr hab. Bartosz Jastrzębski wskazał na dominację Niemiec w Europie. Dla panelisty hegemonia Niemiec budzi zazdrość nie tylko wśród krajów tzw. Nowej Unii ile nawet u mieszkańców Francji. Także w tym duchu należy widzieć „ruch żółtych kamizelek”. Mimo deklarowanego poparcia dla idei Europejskiej nastroje eurosceptyczne, zdaniem prof. Jastrzębskiego, będą rosły.

Michał Drozdek stwierdził, że Idea Unii Europejskiej nie wyczerpuje idei Europy. Nie można o tym zapominać, dokonując deskrypcji obecnej sytuacji na naszym kontynencie. Dla panelisty historia Europy jest historią konsensusu. Zgoda ta ufundowana jest na wartościach chrześcijańskich. Kiedy Europa realizowała ideę Christiniatas, wówczas stanowiła wzór dla świata. Zapominając o swoich korzeniach chrześcijańskich stawała się zgorszeniem dla świata. W kontekście Unii Europejskiej wskazał na dwa koncepty rozwoju Wspólnoty Europejskiej. Pierwszy określił jako rozwój centrum z zapleczem opartym o peryferia. Model ten w istocie jest postkolonialny. Drugi koncept, oparty o społeczną gospodarkę rynkową można określić mianem solidaryzmu centrum z peryferiami.

Prowadzący debatę dr hab. Piotr Grabowiec wytknął pewien polocentryzm dysputantów kierując debatę na zmiany technologiczne skutkujące nie tylko akceleracją rozwoju ale nade wszystko globalizacją, która zdaje się wymykać z pola wiedzenia.

Organizatorami dyskusji była koalicja wrocławskich instytucji: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej wraz z Fundacją Obserwatorium Społecznym oraz Civitas Christiana Wrocław. Nad całością czuwał zespół ekspertów zgromadzonych wokół Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii.

Niebawem na stronie Fundacji Obserwatorium Społeczne, zostanie udostępnione nagranie dyskusji.