Spotkanie z dr Ewą Mańkowską – relacja

10 IV 2019 r. w siedzibie Fundacji Obserwatorium Społeczne odbyło się spotkanie z dr Ewą Mańkowską, pełnomocnikiem Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw  współpracy z Kościołem, związkami wyznaniowymi oraz Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Spotkanie było okazją do rozmowy na temat jakości wspólnych inicjatyw z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz wymianą doświadczeń środowiska katolickich organizacji pozarządowych względem Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Wskazano na potrzebę dalszej dyskusji prowadzącej do lepszej współpracy katolickiego trzeciego sektora z samorządem województwa.

Podczas spotkania dyskutowano również o planach utworzenia Federacji Katolickich Organizacji Pozarządowych.