Spotkanie z dr Ewą Mańkowską – zaproszenie

Fundacja Obserwatorium Społeczne serdecznie zaprasza na spotkanie z dr Ewą Mańkowską, pełnomocnikiem Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw  współpracy z Kościołem, związkami wyznaniowymi oraz Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Spotkanie będzie okazją do rozmowy na temat jakości współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz oczekiwań środowiska katolickich organizacji pozarządowych względem Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Spotkanie odbędzie się 10 IV 2019 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Fundacji Obserwatorium Społeczne przy pl. Katedralnym 1, obowiązują zapisy poprzez formularz.