Seminarium metodologiczne z IPN – sprawozdanie

Dnia 26 marca 2019 r., w godzinach od 9.30 do 11.00 odbyło się w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,  seminarium metodologiczne pt. Państwo, Kościół i społeczeństwo w archiwaliach aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej. Seminarium prowadzili pracownicy wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej: dr Stanisław Antoni Bogaczewicz i dr Tomasz Gałwiaczek.

Podczas spotkania prelegenci nakreślili pokrótce dzieje relacji Państwo – Kościół w okresie PRL, określili ramy czasowe i treściowe zbiorów zachowanych w Archiwum IPN we Wrocławiu. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się o sposobach funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa PRL, usłyszeli o formach współpracy z organami bezpieczeństwa oraz mieli okazję zajrzeć do fragmentów (w formie fotokopii) wybranych teczek przygotowanych przez Urząd Bezpieczeństwa/Służbę Bezpieczeństwa PRL.

Organizatorami seminarium metodologicznego była Fundacja Obserwatorium Społeczne, we współpracy z oddziałem wrocławskim Instytutu Pamięci Narodowej, Katedra Historii Wychowania oraz Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.