Szkolenia w projekcie „Nie zabijaj! Słowo też zabija”

Fundacja Obserwatorium Społeczne, we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej przygotowała projekt  Nie zabijaj! Słowo też zabija. W ramach projektu odbyły się, w dniach 2 III 2019 r.  i 9 III 2019 r., szkolenia mające uwrażliwić katechetów na problem nienawistnych słów z jakimi mogą spotkać się podczas pracy w szkole. W każdym szkoleniu wzięło udział ponad 200 katechetów. Na szkolenie składała się część aksjologiczna (dwa 45 minutowe wykłady) i praktyczna (dwa 45 minutowe warsztaty).

Wykłady wygłosili ks. mgr lic. Mateusz Michoń z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej oraz dr Aleksandra Aszkiełowicz  (pedagog i wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim). Warsztaty poprowadzili mgr Dorota Janicka-Wróblewska (psycholog i katecheta w SP 74) oraz ks. dr Bartosz Mitkiewicz (pedagog i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu), dr Aneta Ratajek  (pedagog i wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu) oraz dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk  (pedagog i wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu).

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał certyfikat udziału w projekcie oraz komplet materiałów warsztatowych.

Spotkanie było współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Do pobrania (pdf):

  • Ćwiczenia udostępnione przez prowadzących warsztaty oraz treść wykładów
  • Wykład Aleksandry Aszkiełowicz