Relacja z drugiego otwartego seminarium „Non scholae, sed vitae discimus”

Pedagogika buduje zamki  na piasku,

gdy nie dysponuje odpowiedzią na pytanie:

CZYM JEST CZŁOWIEK?

Edyta Stein, Budowa osoby ludzkiej. Kraków 2015

Poszukując  inspiracji do budowania edukacyjnej kultury dialogu, uczestnicy drugiego seminarium, które odbyło się 20 lutego 2019 roku, zwrócili  się ku postawie i myśli edukacyjnej Edyty Stein.

Antropologia filozoficzna i teologiczna Świętej Teresy Benedykty od Krzyża jest podstawą dzieła wychowania. Wypracowana przez nią koncepcja „wczucia” otwiera szerokie możliwości konstruowania prawdziwych relacji międzyludzkich opartych na godności człowieka, dla którego źródłem dialogu jest Bóg. Święta Teresa Benedykta od Krzyża wskazuje światło na drodze wychowania przez refleksję naukową oraz osobiste świadectwo życia.

Dr  Joanna K. Wawrzynów OSU wprowadziła w myśl filozoficzno-pedagogiczną Świętej i zaprosiła na  film pt.,  „Siódmy pokój”. To dzieło Márty Mészáros stanowiło przestrzeń osobistej refleksji osób uczestniczących.  Obraz, bardzo wymowny w przekazie i symbolice, stał się inspiracją do wymiany zdań na temat wizji człowieka według Edyty Stein. Uczestnicy dzielili się bardzo osobistymi refleksjami. Siostra Joanna  zwróciła uwagę na zdanie Świętej, że kryzys wychowania ma charakter osobowy. Towarzyszyła nam myśl św. Teresy Benedykty od Krzyża z jej dzieła pt., „Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej”,  w którym akcentuje ona  personalistyczny charakter spotkania „ja” z drugim „ja”, które  dokonuje się we wnętrzu ludzkiej duszy. Autorka  zaznacza zarazem, że „Być osobą, to znaczy być wolną i duchową istotą, a filozofem jest nie tylko ten, który świat poznaje, ale przede wszystkim kocha”.

Uczestnicy spotkania zatrzymali się z uwagą nad koncepcją WCZUCIA (Einfühlung) Edyty Stein i dzielili się osobistymi refleksjami.

I Seminarium Non scholae, sed vitae… zachęciło uczestników do głębszego poznawania myśli pedagogicznej Edyty Stein, która jest doskonałą inspiracją do budowania edukacyjnej kultury dialogu.

Obserwatorium Społeczne zaprasza 3 kwietnia 2019 roku  o godz. 17.00 na seminarium:

Living learning według Ruth C. Cohn