Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych

Fundacja Obserwatorium Społeczne we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Papieskim Uniwersytetem Antonianum i Papieskim Uniwersytetem św. Tomasza z Akwinu, zaprasza na IV Konferencję Naukową Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych. Spotkanie odbędzie się 25 II 2019 r. w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, przy ul. Katedralnej 9.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące problemy:

  • Jak obowiązujące rozwiązania prawne i organizacyjne wpływają na bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych?
  • Co decyduje o bezpieczeństwie zgromadzeń religijnych?
    Jak organizuje się współdziałanie w procesie zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych?
  • W jaki sposób wykorzystać doświadczenia zagraniczne w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego uroczystości religijnych?

Konferencje swoim patronatem objęli abp dr Józef KUPNY – Metropolita Wrocławski i
gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK – Komendant Główny Policji.

W załączniku znajdą Państwo szczegółowy program konferencji.