„CZŁOWIEK WOBEC WŁADZY”

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii przy Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PWT oraz Fundacja Obserwatorium Społeczne zapraszają do wzięcia udziału w IV filozoficznej konferencji naukowej studentów i doktorantów „Człowiek wobec władzy”, która odbędzie się 26 II 2019 r. we Wrocławiu, w Sali Senatu PWT (ul. Katedralna 9).

Hegemonia, potęga, wpływ, górowanie, przewaga, prymat, dowodzenie, administracja… Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych zna prawie 130 synonimów terminu władza. Najlepszy to dowód na wszechobecność tegoż fenomenu w języku, a więc też i w życiu posługujących się nim osób. Każda forma zależności, zwierzchności, czy dominacji pozostaje przecież określonym przejawem władzy, a tych przecież niemało w każdej grupie ludzi. Stąd nikogo nie powinien dziwić fakt, że zjawisko to jest przejawem zainteresowania każdej refleksji odnoszącej się do szeroko pojętej zbiorowości, a więc filozofii społecznej, chrześcijańskiej etyki socjalnej, politologii, prawa, psychologii, zarządzania, a nawet socjologii. Niewątpliwie ciekawa byłaby także analiza przełożenia określonych terminów także na język nauk przyrodniczych, gdyż tam również przecież można nierzadko mówić o sile, dominacji, czy określonych zależnościach.

Zaproponowane hasło, zgodnie z tradycją odbywających się od 2016 roku konferencji pomyślane jest możliwie szeroko i interdyscyplinarnie, natomiast młodym naukowcom przysługuje prawo twórczego przepracowania tematu, następnie jego prezentacja podczas trwającego kwadrans referatu.

Program konferencji (PDF)

Dodatkowe informacje:

  1. Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.
  2. Rada Naukowa konferencji zastrzega sobie możliwość wyboru zgłoszonych wystąpień – ilość miejsc ograniczona.

W IMIENIU RADY NAUKOWEJ

  1. prof. dr hab. Jerzy Machnacz przewodniczący rady naukowej
  2. dr hab. Grzegorz Sokołowski kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii PWT we Wrocławiu

W IMIENIU KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

mgr Michał Stachurski