Informacja na temat praktyk w Fundacji Obserwatorium Społeczne

Fundacja Obserwatorium Społeczne zaprasza chętnych studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do odbycia praktyk.

Celem Fundacji jest propagowanie propagowanie niezbywalnej godności człowieka oraz promocja społecznego nauczania Kościoła.

W ramach praktyk będzie szansa zapoznania się z działalnością organizacji pożytku publicznego (OPP, statut, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), poznać drogi i sposoby procedowania wniosków o dofinansowanie działalności Fundacji, brać udział w organizacji eventów (konferencje naukowe, seminaria, debaty) oraz pracy biura Fundacji Obserwatorium Społeczne.

Praktyki pozwolą również na poznanie procesu redakcyjnego Dolnośląskiego Pisma Katolickiego „Nowe Życie”, zasady funkcjonowania biura redakcji miesięcznika oraz procesu dystrybucji pisma.

Pismo jest wydawane przez Archidiecezję Wrocławską. Zgodnie z wolą Abp Metropolity Wrocławskiego stawia sobie za cel formację religijną czytelników. Swoim zasięgiem obejmuje teren Archidiecezji Wrocławskiej oraz wybrane parafie i sanktuaria diecezji Świdnickiej i Legnickiej.

Na praktyki składa się 20 godzin realizowanych w biurze Fundacji oraz 20 godzin w redakcji.

Każdy uczestnik programu praktyk otrzyma certyfikat potwierdzający udział w praktykach.

Oferta praktyk skierowana jest do studentów lat 3-5 roku studiów jednolitych magisterskich oraz 1 i 2 roku studiów magisterskich (II stopnia).

Okres trwania praktyk to semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.obserwatoriumspoleczne.pl oraz pisząc na fundacja@obserwatoriumspoleczne.pl.