Tydzień Ekumeniczny

W dniach 20-27 stycznia 2019 r. obchodzono na terenie Dolnego Śląska Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tym razem odbywał się on pod hasłem: „Dąż do sprawiedliwości” zaczerpniętym z 16 rozdziału, 20 wersetu Księgi Powtórzonego Prawa.

W ramach Tygodnia Ekumenicznego Fundacja Obserwatorium Społeczne odpowiadała za przygotowanie dwóch wydarzeń. Nabożeństwa Ekumenicznego połączonego z Akademicką promocją Biblii Ekumenicznej na papieskim Wydziale Teologicznym oraz debaty Moc współpracy. Społeczny wymiar ekumenizmu organizowanej wraz z Centrum Historii Zajezdnia.

22 I 2019 r. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego odbyło się  nabożeństwo ekumeniczne i dyskusja wokół nowego wydania Biblii Ekumenicznej. Nabożeństwo prowadził ks. Krzysztof Wolnica, duchowny Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP. Za oprawę muzyczną odpowiadała Scholwa Wyższego Seminarium Duchownego xx. Salwatorianów w Bagnie. Do dwugłosu na temat Biblii Ekumenicznej zaproszono ks. dr hab. Stanisława Stasiaka z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz dr hab. Pawła Lorka z Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. Tę część spotkania prowadził dr Paweł Beyga.

23 I 2019 r. w godzinach popołudniowych odbyła w CH Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej odbyła się debata Moc współpracy. Społeczny wymiar ekumenizmu. Do udziału w debacie zaproszono: brata Wojciecha ze Wspólnoty Taize, Daniela Trusiewicza – prezbitera okręgowego (ordynariusza) Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz Radosława Michalskiego – Dyrektora Biura Promocji i Turystyki UMWr i doktoranta Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji). Podczas dyskusji poruszano tematy społecznego zaangażowania różnych wyznań chrześcijańskich, ekumenicznych relacji we Wrocławiu, pojawił się temat Europejskich Spotkań Młodych.

W spotkaniach organizowanych w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan licznie uczestniczyli studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz osoby zaangażowane w dialog miedzy konfesyjny we Wrocławiu.