Debata ekumeniczna

Fundacja Obserwatorium Społeczne i Centrum Historii Zajezdnia we współpracy z delegatem Abp Józefa Kupnego ds. ekumenizmu ks. prof. Bogdanem Ferdkiem i oddziałem wrocławskim Polskiej Rady Ekumenicznej organizuje, w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, debatę ” Moc współpracy. Społeczny wymiar ekumenizmu”.

Debata odbędzie się 23 I 2019 r., o godzinie 18.00 w CH Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej.

Do udziału w debacie zaprosiliśmy: brata Wojciecha ze Wspólnoty Taize, Daniela Trusiewicza – prezbitera okręgowego (ordynariusza) Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. dr hab. Grzegorza Sokołowskiego – wykładowcę KNS i Prezesa Fundacji Obserwatorium Społeczne oraz Radosława Michalskiego – Dyrektora Biura Promocji i Turystyki UMWr i doktoranta Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji).

Podczas dyskusji będą poruszane tematy społecznego zaangażowania różnych wyznań chrześcijańskich, ekumenicznych relacji we Wrocławiu, pojawi się temat Europejskich Spotkań Młodych odbywających się we Wrocławiu. Istotne jest pokazanie tego co Wrocław i jego mieszkańcy zyskali dzięki odwiedzinom setek młodych chrześcijan z Europy. W kontekście ostatnich wydarzeń  Gdańsku przybliżone zostaną działania chrześcijan ukierunkowane na zgodę w polskim społeczeństwie, jak np. projekt #Patriotyzm Dialogu, przygotowany przez Fundację Obserwatorium Społeczne przy wsparciu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Link do wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook