Otwarte seminaria naukowe

FUNDACJA OBSERWATORIUM SPOŁECZNE
zaprasza na

OTWARTE SEMINARIA NAUKOWE
KLASYCY PEDAGOGIKI CZYTANI WSPÓŁCZEŚNIE

 

  • 9 stycznia 2019 r., godz. 17.00
    Dlaczego Janusz Korczak jest autorytetem współczesnych pedagogów?
  • 20 lutego 2019 r., godz. 17.00
    Edukacyjna kultura dialogu Edyty Stein
  • 3 kwietnia 2019 r., godz. 17.00
    Living learning według Ruth C. Cohn

 

Seminaria odbywają się w sali nr 30 budynku Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1

Zgłoszenia pod adresem: fundacja@obserwatoriumspoleczne.pl; j2wawrzyn@gmail.com lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Zgłoszony udział w seminarium potwierdzony zostanie certyfikatami

Seminarium naukowe prowadzi dr Joanna K. Wawrzynów OSU

Współpraca: Instytut Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu