Rozwinięcie współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej

Współpraca zapoczątkowane przez Fundację Obserwatorium Społeczne z Instytutem Pamięci Narodowej nabrała 10 grudnia 2018 r. nowego wymiaru. Abp dr Józef Kupny, Metropolita Wrocławski i dr Jarosław Szarek, Prezes IPN podpisali list intencyjny o współpracy Archidiecezji Wrocławskiej z Instytutem Pamięci Narodowej, którego nadrzędnym celem jest umocnienie tożsamości narodowej Polaków oraz dążenie do poznania prawdy historycznej.

Fundacja Obserwatorium Społeczne wraz z Gminą Trzebnica, przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowała 5 października 2018 r. w Trzebnicy ogólnopolską konferencję naukową „Rola Kościoła katolickiego w organizowaniu polskiego życia na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1951”, która w zamiarze organizatorów zapoczątkowała cykl „Integracyjna rola Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej”. Natomiast 10 października 2018 r. Fundacja Obserwatorium Społeczne wraz z Instytutem Pamięci Narodowej – oddziałem we Wrocławiu zorganizowali prezentację albumu „August Hlond 1881-1948”, autorstwa Łukasza Kobieli.

W podpisanym liście intencyjnym IPN wyraził „wolę zgodnego z prawdą historyczną promowania wiedzy o roli społecznej Kościoła katolickiego w tworzeniu państwowości i kultury naszego kraju, uwzględniając w sposób szczególny działalność Kościoła i jego przedstawicieli na terenie Dolnego Śląska, przez odnoszące się do wspomnianej tematyki wydawnictwa książkowe i inne uwzględnione w statucie Instytutu przedsięwzięcia”. Archidiecezja Wrocławska zobowiązała się dołożyć „wszelkich starań, by umożliwić mieszkańcom Wrocławia i Dolnego Śląska, a także odwiedzającym Wrocław turystom, dostęp do zgodnych z intencją niniejszego listu publikacji Instytutu Pamięci Narodowej poprzez stworzenie warunków do ich dystrybucji na terenie »Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej«”. Z tego też względy podpisanie listu intencyjnego miało miejsce we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, której dyrektor ks. dr Patryk Gołubców podkreślił, iż rozszerzenie oferty jest realizacją celów postawionych tej metropolitalnej instytucji przez abp Józefa Kupnego jakim jest propagowanie publikacji historycznych oraz o charakterze patriotycznym.