Projekt „OCALAMY”

Projekt Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddział we Wrocławiu w ścisłej współpracy z Wojewodą Dolnośląskim.

Akcja symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych pochowanych na terenie Dolnego Śląska. Projekt rozłożony na lata 2018 – 2021. Groby zostają oznaczone specjalnie stworzonym insygnium. W pierwszej kolejności honorujemy osoby związane z tworzeniem państwa, w tym m.in. Legionistów, Powstańców Śląskich i Wielkopolskich, Orlęta Lwowskie czy uczestników wojny polsko-bolszewickiej.

Pierwsze uroczyste oznaczenia rozpoczęły się pod koniec października 2018 r.

Patronat honorowy nad projektem objęli:

Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny, który podkreślił: „że każde święto narodowe, a szczególnie o takiej wadze, jaką jest 100. Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, stanowi doskonałą okazję do tego, by budować wspólnotę poprzez spotkania, uroczystości i różnego rodzaju inicjatywy, kształtujące ducha zdrowego patriotyzmu.” Dodał także, „że równie ważne jest, by miłość do Ojczyzny nie pozostawała jedynie na poziomie abstrakcyjnym, ale wyrażała się poprzez konkretne czyny, słowa i decyzje w stosunku do konkretnych osób.”

Decyzją z 9 kwietnia 2018 r., Prezydent Andrzej Duda. W piśmie czytamy „Pragnę poinformować o objęciu Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad Państwa patriotycznym przedsięwzięciem, które upamiętni bohaterów walk o wolność Ojczyzny pochowanych na Dolnym Śląsku. Patronat ten został ustanowiony przez Prezydenta RP nad projektami, które wpisują się w rocznicowe obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości i służą godnemu upamiętnieniu oraz upowszechnieniu patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji Polaków”.

Kontakt:

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział we Wrocławiu: