„Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych”

Fundacja Obserwatorium Społeczne w ramach realizacji zadania publicznego przygotowała i opublikowała pracę „Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych”.

W realnym życiu decydenci nie często podejmują decyzję, opierając się tylko na logice i analizie danych, tzn. racjonalnie. W procesie podejmowania decyzji w tej lub innej mierze zawsze mieszają się nastroje, emocje, sympatie i antypatie, życzenia i inne czynniki. Te przyczyny pojawiają się na poziomie tak indywidualnego, jak i grupowego podejmowania decyzji. Koniecznością jest posiadanie umiejętności ich ujawniania i uwzględniania, zwłaszcza kiedy decydent (kierownik, menedżer) napotyka przeciwności dla swojej logicznie sprawdzonej, opartej na faktach koncepcji. Wyróżniamy indywidualne, lub zespołowe (grupowe) czynniki psychologiczne. Takie psychologiczne czynniki, jak nastrój, emocje, sympatie, uczucia aktywnie wpływają na proces podejmowania decyzji, jak na poziomie indywiduum, tak i zespołu. Subiektywne czynniki charakteryzują się właściwościami indywidualnego postrzegania problemów, wpływem stereotypów na ocenianie ludzi i sytuacji, zjawiskiem aureoli, i wtedy racjonalne myślenie przy podejmowaniu decyzji przyjmuje formę subiektywnego racjonalizmu. Inne psychologiczne czynniki wyjaśnia się jako przyjęcie uproszczonych odpowiednich decyzji, które nie są lepsze, lecz dopuszczalne, odpowiednio do przyjętych kryteriów. Przyczynami przyjmowania uproszczonych decyzji są: bardzo krótkie terminy realizacji; potrzeba pozbycia się problemu i przejścia do pilniejszego; brak czasu na dokładne analizy, które również wymagają większego doświadczenia i wysokich kwalifikacji; jak również ograniczona racjonalność, tzn. niepełna, niekonsekwentna racjonalność, wynikająca z ograniczonych możliwości ludzkiego intelektu w opracowaniu informacji. Dla określenia indywidualnych pułapek podejmowania decyzji celowym jest zwrócić uwagę na trudności, powstające przez ograniczenia koncentracji uwagi, pamięci, ludzkich możliwości opracowania informacji, niewłaściwego zrozumienia i opracowania danych decyzyjnych.

W czwartek 15 XI 2018 r., w siedzibie Fundacji Obserwatorium Społeczne, o godzinie 10.00,  zorganizowano promocję wydajnej publikacji. Miała ona charakter seminaryjnej dyskusji, podczas której poruszano rozmaite problemy związane z bezpieczeństwem procesów decyzyjnych. Dyskutowano m.in. o bezpieczeństwie informacji, uwarunkowaniach komunikacyjnych oraz determinantach relacji między informacją, a procesem decyzyjnym i komunikacją.