Bilans niepodległości – debata III – sprawozdanie

5 XI 2018 r., w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się kolejna debata społeczna, w ramach projektu Patriotyzm dialogu. Do rozmowy będącej próbą bilansu ostatnich 100 lat historii Polski, zaproszono prof. Grzegorza Straucholda z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Barbarę Rogowską z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Piotra Grabowca z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. Kazimierę Jaworską z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Spotkanie prowadził Piotr Sutowicz z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Dyskutowano o adekwatności świętowania dnia 11 listopada i zagrożeniach jakie towarzyszyły początkom polskiej państwowości. Konfrontowano ze sobą różne wizje Polski Niepodległej. Podkreślano, że Państwo Polskie było i wielu stronnictw: środowiska Polskiej Partii Socjalistycznej, Narodowej Demokracji czy Ruchu Ludowego. Akcentowano rolę Kościoła Katolickiego.

W rozmowie nie zabrakło wątków tożsamościowych. Odwołano się zarówno do dziedzictwa legionowego jak i kresowego.  Dyskutowano o powstaniu nowoczesnego Narodu Polskiego w miejsce świadomości klasowej.

Za najistotniejszy problem rodzącego się państwa uznano istnienie trzech różnych społeczności, z których powstało polskie społeczeństwo.