Patriotyzm jutra – debata II – sprawozdanie

15 X 2018 r., w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się kolejna debata społeczna, w ramach projektu Patriotyzm dialogu. Do rozmowy na temat patriotyzmu jutra zaproszono Ewę Skrzywanek z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Marka Mutora dyrektora Centrum Historii Zajezdnia – Ośrodka Pamięć i Przyszłość, ks. dr Wojciech Sadłoń przewodzący Instytutowi Statystyki Kościoła Katolickiego SAC oraz ks. kpt. Maksymiliana Jezierskiego kapelana Akademii Wojsk Lądowych. Spotkanie prowadziła Estera Ryczek z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Dyskutowano o źródłach triady Bóg – Honor – Ojczyzna funkcjonującej w polskiej świadomości, zastanawiano się nad rolą jaką odgrywały instytucje, Kościół i Wojsko Polskie, w kształtowaniu postaw patriotyzmu. Stwierdzono, że patriotyzm nie jest przebrzmiałą postawą wieszcząc jego renesans.

W rozmowie nie zabrakło wątków regionalnych, wspominano m.in. przedwojenną polonię wrocławską, wspominano problemy z narracją historyczną po upadku PRLu. Podkreślono rolę chrześcijaństwa w kształtowaniu postaw patriotycznych, zaznaczając rolę swoistego bezpiecznika zabezpieczającego postawy patriotyczne przed zwyrodnieniem.