GLOBALNA WIOSKA

Konferencja „Globalna Idea, Lokalna Perspektywa”, 16 września 2018, Wymiącice Wielkie (Grosseuetrsdorf) / Niemcy

„Szlachetną rzeczą jest chęć rozwoju własnego intelektu poprzez badania naukowe, których efekty uwidaczniają się w artykułach i referatach naukowych. Godne podziwu i naśladowania jest dążenie do wzrostu potencjału intelektualnego społeczności, w której funkcjonujemy oraz szukanie współpracy pomiędzy naukami i narodami. Te idee przyświecają organizatorom i uczestnikom konferencji (…)”. Tymi słowami zostali przywitani prelegenci oraz goście międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji „Globalna Idea, Lokalna perspektywa”, która odbyła się w turyngijskich Wymiącicach Wielkich 16 września bieżącego roku. A była to konferencja wyjątkowa pod wieloma względami.

Po pierwsze zwracał uwagę fakt współpracy dwóch bardzo różnych instytucji. Słowa przytoczone na wstępie napisał ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a zarazem prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne, będącej instytucją młodą, ale intensywnie i konsekwentnie wspierającą naukę, w tym wypadku zapewniającą globalność idei. Drugim organizatorem wydarzenia było miejscowe stowarzyszenie kulturalne (Kulturverein Großeutersdorf e.V.), które nie tylko zapewniło lokalność perspektywy czy dogodne miejsce akomodacji, ale przede wszystkim sprawiło, że inicjatywy spotkała się z uznaniem ze strony władz lokalnych.

Po drugie oryginalna była szeroka paleta interdyscyplinarności pośród prelegentów. O ile uczestnicy pochodzili jedynie, a może aż z dwóch krajów – Polski i Niemiec, o tyle reprezentowali najprzeróżniejsze dziedziny wiedzy: od filozofii i teologii, poprzez chemię i medycynę, a skończywszy na sporcie oraz ekologii. Każda z sesji miała dlatego też swoje przypisane miejsce: wykłady o zasięgu globalnym wygłaszane były pod hasłem Nowego Jorku, lokalne Zasiedmiogórogrodu, przyczynki techniczne Doliny Krzemowej, a humanistyczne Rzymu. Sesja inauguracyjna nosiła miano Ur Chaldejskiego, które jest biblijnym symbolem początku i wyznaczania nowych ścieżek. Potwierdził to wykład inauguracyjny dra Wojciecha Rojka, niezależnego filozofa, działającego na terenie Dolnego Śląska, który w swoim wystąpieniu zaproponował spojrzenie na zagadnienie rozróżnienia globalności i lokalności od strony jakościowej. Pozwala to na przezwyciężenie opozycji pojęć, a także na uwypuklenie błędnego rozumienia tej osi jako par przeciwieństw totalność – partykularność oraz kolektywizm – indywidualizm. W jego ślady poszli aspirujący dopiero do swojego pierwszego stricte naukowego tytułu doktora przedstawiciele środowisk naukowych Berlina, Opola i Wrocławia oraz studenci z Bawarii, Saksonii, oraz miejscowej Turyngii.

Po trzecie, a zarazem ostatnie konferencja była wyjątkowa ze względu na miejsce, w którym się odbywała. Jens Hild, przewodniczący Stowarzyszenia Kulturalnego, sołtys Wymiącic Wielkich, a zarazem pasjonat weksylologii oraz historii okolicy, w której mieszka, wyraził opinię, że jest to pierwsza konferencja naukowa w tejże wsi, a prawdopodobnie także pierwsza odbywająca się w miejscowości liczącej mniej niż trzystu mieszkańców. Stąd obecni na niej badacze niezależni i młodzi naukowcy stali się prekursorami pewnej idei, która być może nadal będzie pielęgnowana, stając się początkiem regularnej, a długoterminowej inicjatywy.

Tekst i zdjęcia: A.R.P.