Szkolenie dla liderów organizacji młodzieżowych

W sobotę 6 października, w gmachu WMSD we Wrocławiu, przy pl. Katedralnym 14 odbyło się trzecie i ostatnie szkolenie w ramach projektu Patriotyzm dialogu. Było ono skierowane do liderów organizacji młodzieżowych.

Spotkania odbywały się jeszcze w terminach 22 i 29 września. Te były organizowane bezpośrednio dla nauczycieli.

Po krótkiej rejestracji uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe (m. in. torbę, notes, długopis, materiały warsztatowe). Następnie był czas na filiżankę kawy i zapoznanie się. Część wykładową zainaugurował ks. prof. Grzegorz Sokołowski, który w krótkim wystąpieniu przywitał uczestników i wprowadził w tematykę zajęć. Szkolenie rozpoczynała część aksjologiczna – dwa godzinne wykłady.  Prelegentami byli specjaliści z dziedziny Katolickiej Nauki Społecznej, historii, komunikacji religijnej i nauk o polityce. I tak:  22 września wykłady poprowadzili ks. dr hab. prof. PWT Grzegorz Sokołowski i dr Stanisław Bogaczewicz z IPN; 29 września pani dr hab. prof. PWT Kazimiera Jaworska i ks. dr Patryk Golubców zaś 6 października  dr Wojciech Kucharski z CH Zajezdnia i ks. dr Kacper Radzki, natomiast pani Sylwia Krzyżanowska dokonała krótkiej prezentacji odnośnie działalności IPN-u.

Prelegenci starali się zaprezentować chrześcijańskie spojrzenie na wspólnotę, naród i ojczyznę. Podejmowali tematykę wychowania patriotycznego, roli lidera w kształtowaniu postaw patriotycznych, próbowali zróżnicować patriotyzm i nacjonalizm a także zdefiniować czym jest patriotyzm dialogu.

Po wykładowej części uczestnicy udali się na obiad do refektarza seminaryjnego.  Po posiłku przewidziano część praktyczną – cztery godzinne warsztaty. Psychologowie, pedagodzy, nauczyciele historii, języka polskiego i etyki a także ambasadorowie dialogu pokazywali jak reagować na pojawiające się wśród młodzieży postawy ksenofobiczne i nacjonalistyczne, uczyli jak kształtować u młodych ludzi właściwe pojmowanie patriotyzmu, miłości do ojczyzny i własnego narodu.

Warsztaty poprowadzili: mgr Dorota Janicka – Wróblewska, dr Agnieszka  Lisiecka – Bednarczyk, mgr Ewa Skrzywanek, dr Małgorzata Jaszczuk – Surma, dr Janusz Michalewski, mgr Katarzyna Cieplińska – Olejnik. Około godziny 17-tej ks. prof. Grzegorz Sokołowski dokonał krótkiego podsumowania szkoleń i rozdał certyfikaty poświadczające uczestnictwo a także podziękował za zaangażowanie w projekt.

Do pobrania materiały ze szkoleń (pdf):