Multikulturalizm – debata I – sprawozdanie

24 września 2018 roku o godzinie 17.00 w auli MWSD we Wrocławiu miało miejsce pierwsze spotkanie z cyklu debat społecznych odbywających się w ramach projektu Patriotyzm dialogu.

W dyskusji uczestniczyli pani Anna Szarycz z Urzędu Miasta Wrocławia, która odpowiada za Strategię Dialogu Międzykulturowego, redaktor Eryk Mistewicz – prezes Nowych Mediów, ks. Rafał Cyfka z Papieskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w potrzebie oraz dr Bawer Aondoo Akaa – pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dyskusję poprowadził pan Marcin Chruściel z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.

Dysputa dotyczyła wielokulturowości. Uczestnicy panelu próbowali odpowiedzieć na pytanie czy multikulturalizm jest szansą czy zagrożeniem dla współczesnego społeczeństwa. Rozmówcy zgodnie wskazali na konieczność rozróżnienia między wielokulturowością a multikulturalizmem. Wspólnie podkreślali konieczność dialogu i poznania drugiego człowieka przy jednoczesnym silnym trwaniu przy własnych wartościach.

Redaktor Mistewicz przywołał Polskę międzywojenną jako przykład zgodnego społeczeństwa wielokulturowego.

Pani Anna Szarycz afirmowała Wrocław jako spokojną przystań dla ludzi wielu ras, kultur i religii. Wszyscy rozmówcy zwrócili uwagę, że multikulturalizm czyli przemieszanie wartości prowadzi do miałkości.

Ks. Cyfka przestrzegł jednak przed tworzeniem gett i ostrzegał, iż zabetonowanie się we własnym świecie to pierwszy krok do wojny. Podkreślał, że nie ważne czy się jest Żydem, muzułmaninem czy katolikiem, najważniejsze, że się jest osobą ludzką.

Niezaprzeczalną godność każdego człowieka podkreślił również dr Bawer Aondoo Akaa.

Spotkanie zakończyło się burzliwą dyskusją między gośćmi i publicznością, z której wyraźnie płynął lęk o zachowanie naszej tożsamości religijnej i narodowej, co tylko jest dowodem na konieczność organizowania takich spotkań by rozmawiać o sprawach kontrowersyjnych i trudnych,

Debatę podsumował ks. prof. Sokołowski – organizator debaty, który przypomniał spotkanie modlitewne wszystkich wyznań w Asyżu, zwołane przez Jana Pawła II, który prosił na nim, by każdy wspólnie modlił się do Boga, którego wyznaje o pokój na świecie.