Multikulturalizm – debata I – zaproszenie

Pierwsza z debat społecznych odbywających się w ramach projektu Patriotyzm dialogu będzie dotyczyła tematu społeczeństwa wielokulturowego. Do rozmowy na temat szans i zagrożeń jakie płyną z multikulturalizmu zaprosiliśmy Annę Szarycz z Urzędu Miasta Wrocławia – odpowiedzialną za Strategię Dialogu Międzykulturowego, redaktora Eryka Mistewicza – frankofona i prezesa Instytutu Nowych Mediów, ks. Rafała Cyfkę z Papieskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Bawera Aondoo Akaa – pracownika Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dyskusję poprowadzi Marcin Chruściel z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.

Spotkanie odbędzie się w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 24 IX 2018 r. o godzinie 18.00.

Serdecznie zapraszamy.