Szkolenia

W ramach projektu Patriotyzm dialogu odbędą się trzy szkolenia. Na szkolenie składa się część aksjologiczna (dwa wykłady po ok. 1 godzinie każdy; grupa max 50 osób – „Chrześcijański kształt patriotyzmu”) prezentująca chrześcijańskie spojrzenie na wspólnotę ludzką oraz część praktyczna (cztery godzinne warsztaty; grupa max 25 osób – „Patriotyzm dialogu”) sposoby reagowania na pojawiające się wśród młodzieży postawy ksenofobiczne czy błędne pojmowanie miłości do własnego narodu. Obie części zostaną przedzielone posiłkiem, podczas warsztatów będzie dodatkowa przerwa kawowa. Dla uczestników szkolenia zostaną przygotowane materiały szkoleniowe (m.in.torba, notes, długopis, materiały warsztatowe).

Całkowity czas szkolenia ok. 7 godzin zegarowych (w tym przerwa). Szkolenia będą certyfikowane. Dwa szkolenia będą skierowane bezpośrednio do nauczycieli, jedno do liderów organizacji młodzieżowych. Oba odbędą się w gmachu Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (pl. Katedralny 14).

Rekrutacja na szkolenia odbędzie się poprzez formularz na stronie Fundacji Obserwatorium Społeczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej fundacja@obserwatoriumspoleczne.pl.

. Wykłady wygłoszą specjaliści z dziedziny Katolickiej Nauki Społecznej, historii oraz komunikacji religijnej i nauk o polityce. Warsztat poprowadzą pracujący z młodzieżą psycholog , pedagog oraz nauczyciele historii, języka polskiego i etyki – ambasadorowie dialogu.

Daty szkoleń (szczegółowy program):

Katecheci uczestniczący w szkoleniu zostaną zwolnieni z Adwentowego Dnia Skupienia.