Opis Projektu

Opis projektu:

Projekt Patriotyzm dialogu inspirowany jest dokumentem Konferencji Episkopatu Polski przygotowanym przez Radę ds. Społecznych, zatytułowanym Chrześcijański kształt patriotyzmu. Na projekt składa się cykl czterech debat społecznych oraz trzy szkolenia skierowane do nauczycieli religii i etyki, a także działaczy organizacji młodzieżowych, ponadto publikacja kompendium wiedzy na temat chrześcijańskiego rozumienia patriotyzmu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Komponenty projektu:

Debaty społeczne
W ramach debat poruszana będzie tematyka: narodu, tożsamości, patriotyzmu, relacji z migrantami oraz postawy chrześcijan wobec bliźnich. Podczas dyskusji będzie można skonfrontować różne wizje naszej ojczyzny, zarówno tej małej – Wrocławia, jak i państwa – Polski. Do rozmowy zaproszone zostaną różne środowiska i reprezentatywne dla ich stanowisk autorytety. Debaty odbędą się w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

  • 24 IX 2018 r.  Multikulturalizm – szansa czy zagrożenie?
  • 15 X 2018 r.  Patriotyzm jutra
  • 5 XI 2018 r.  Bilans niepodległości
  • 3 XII 2018 r.  Polska – pęknięta wspólnota?

Kompendium
Przygotowane przez zespół ekspertów z dziedziny katolickiej nauki społecznej kompendium zawiera zbiór wypowiedzi Magisterium Kościoła wraz z komentarzem. Jego celem jest dostarczenie szerszej wiedzy na temat chrześcijańskiego pojmowania patriotyzmu, miłości ojczyzny, roli narodu w życiu człowieka.

Szkolenia
Na szkolenie składa się część aksjologiczna (Chrześcijański kształt patriotyzmu), prezentująca chrześcijańskie spojrzenie na wspólnotę ludzką, oraz część praktyczna (Patriotyzm dialogu), obejmująca sposoby reagowania na pojawiające się wśród młodzieży postawy ksenofobiczne czy błędne pojmowanie miłości do własnego narodu. Dla uczestników szkolenia zostaną przygotowane materiały szkoleniowe oraz posiłek. Rekrutacja na szkolenia odbędzie się poprzez stronę internetową Fundacji Obserwatorium Społeczne (patriotyzm.obserwatoriumspoleczne.pl). Wykłady wygłoszą specjaliści z katolickiej nauki społecznej, historii oraz komunikacji religijnej i nauk o polityce. Warsztaty poprowadzą pracujący z młodzieżą psycholog, pedagog oraz nauczyciele historii, języka polskiego i etyki – ambasadorowie dialogu. Szkolenia odbędą się w trzech terminach: 22 IX, 29 IX i 6 X 2018 r. w gmachu Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Konsultacje
W siedzibie Fundacji Obserwatorium Społeczne będą odbywały się konsultacje dla nauczycieli i liderów organizacji młodzieżowych. Konsultant będzie służył wsparciem metodycznym i merytorycznym przy realizacji zajęć z młodzieżą oraz wskazywał możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowych, w których obecna jest mowa nienawiści, ksenofobia czy dyskryminacja. Konsultacje będą odbywały się dwa razy w tygodniu. Harmonogram konsultacji będzie dostępny na stronie internetowej Fundacji Obserwatorium Społeczne (patriotyzm.obserwatoriumspoleczne.pl) wraz z formularzem zgłoszeniowym.